#result: industrial

ProDoor được thành lập từ năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cửa, mặt dựng nhôm, kính, nhựa và các cấu kiện kim loại khác. Hiện tại doanh nghiệp đã dần đi vào giai đoạn phát triển, hoàn thiện từ khâu sản xuất đến thi công và lắp đặt cuối cùng.