No.03/SWI391217
SWISS IM&H
Bộ nhận diện SWISS IM&H khác biệt với những bộ nhận diện về giáo dục khác bằng cách đưa vào yếu tố văn hoá đặc trưng từ vùng đất Thuỵ Sỹ, kết hợp với những đặc thù về nghành học quản trị du lịch và khách sạn.
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Vân Anh, Sỹ Lý, Sói
  • Account executive: Linh Tran
  • Year: 2017
  • Scope: Branding
  • Category: Education
big-img
detail-img
detail-img
detail-img
big-img
detail-img
detail-img
public on 29/08/2017
Hãy để chúng tôi có cơ hội ứng dụng xu hướng thiết kế như thế trong dự án của bạn!