Khát khao nới rộng giới hạn của sáng tạo, GAM studio luôn coi mỗi dự án như một lời thách thức và sẵn sàng chứng minh rằng những ý tưởng đáng kinh ngạc và thậm chí có phần kỳ quặc hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
#Tử tế
Cốt lõi của sự hiệu quả của dự án là mối quan hệ giữa con người. Sự tử tế được đề cao ở cách designer đặt tâm huyết trong từng thiết kế, cách account chăm chút cho dự án của mỗi khách hàng.
#Minh bạch
Sự minh bạch là nền tảng cho mọi quy trình làm việc và hoạt động nhân sự của GAM studio. Chúng tôi tin sự minh bạch và công bằng sẽ khiến quy trình vận hành trợn tru thúc đẩy hiệu quả của dự án.
#Hào sảng
Mỗi người ở GAM studio đều học cách cho đi để nhận lại hạnh phúc, giá trị không nằm ở cá nhân mà được xây dựng bởi cả tập thể.
Sy
Son
Linh
An
Duong
Hieu
Dzung
#joinUs
phá bỏ
định kiến
khám phá
cơ hội
sáng tạo
những-điều
không-tưởng
thế hệ
design
mới
chia sẻ
đam mê
khuyến khích
sự-điên-rồ
bia &
trà xanh
mỗi ngày